checkcheckcheck

Alle perioder kan ikke være like produktive
Det er tungt å være selvdreven
Å jobbe åtte timer er ingen naturlov


Ingen kommentarer:

Formiddagen utregnet

arbeidslyst: 0% antall soloutstillinger jeg er nødt til å jobbe med: 2  antall ting jeg gleder meg tlil akkurat nå: 0 antall kolleger: 0 ant...