HALLO DEUTSCHLAND

Alle jeg snakker med om mine iphone-problemer sier neineinei, det er sømløst. Jeg har søkt litt på internett, det store internettet vet dere, der kan de ting. Problemet er bare når løsningen er GJØR A; DA VIL B FØLGE, UTFØR DERETTER C og B aldri følger. Klikk på system, scroll ned, velg det alternativet som ikke dukker opp. 

Jaja. Jeg installerte jo bare dropbox, fungerer utmerket, men virker litt bakvent at den gamle løsningen er den beste når man har ny telefon fordi da er alt sømløst. Jaja. JAJA. 

Jeg har brukt morgenen på et møte med Tyskland, blir litt utmattet, føler at jeg via tredjepart har sagt ja til bittelitt a), mens det etterhvert har blitt lagt til både STOR A) C), D), og F) på dette og jeg fortsetter bare å si ja men jeg har jo ikke tid. Deadline for tekstinnlevering til bok er fjerde september, samme dag som åpning på superdiger soloutstilling, så blæh, væh, når ble bok en del av avtalen?

Jeg har vært ganske flink til å si nei til ting, men ikke flink nok. Men faktisk ikke dårlig heller, skal jeg huske. Det er den der assistenten jeg skulle hatt. Skulle jeg nå brukt henne til å skrive bok i Tyskland eller til å si nei til å skrive bok?

Vel, det er vel ikke annet å gjøre enn å være effektiv, og ikke sitte her og sleng og blogge og drikke kaffe. Marsj!

Ingen kommentarer:

Og ikke pakk dem bort

  Atelieret mitt i morrest. Tre vannskadde verk, kunne vært verre, men det er nå noen dagers arbeid det da.